Minggu, 25 Januari 2015

Teks MC Khitanan ( Contoh Sederhana Pembawa Acara sunatan)

Assalamualaikum Wr., Wb.
Alhamdulillahirobbil a’alamin wa sholatu was salamu ‘ala asyrofil anbiyai wal mursalin, wa’ala alihi wasohbihi ajma’in, robbisyrohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam millisani yafqohu qauli, amma ba’du.
Yang saya hormati bapak sohibul hajjah kang rahmat suhendar dan ibu triani widianti beserta segenap keluarganya, dan yang saya hormati para sepuh, para kiyai, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat kecamatan astana anyar. Dan para hadirin para bapak para ibu tamu undangan yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat ilahi Robbi yang Maha Gofur, dengan limpahan taufik beserta hidayahnya kita dapat berkumpul dan bermuwajjahah bersama dalam walimatul khitan KAKANG SAMI FADEL MUHAMMAD putra pertama dari bapak Rahmat Suhendar. Semoga menjadi anak yang shaleh berbakti pada orang tua, agama, nusa dan bangsa, amin.
Shalawat beserta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada jungjunan alam, Nabiyyana wahabibana Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiat dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin.
Pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersilaturahmi bertatap muka bersalam sapa dalam walimatul khitanan kakang sami fadel muhammad.
Hadirin para undangan yang berbahagia, susunan acara yang akan dilangsungkan pada hari ini adalah sebagai berikut.
Pertama pembukaan
Yang kedua sambutan dari pihak keluarga
Yang ketiga doa
Yang keempat mushapahah tamu undangan yang Insya Allah diiringi oleh Hiburan
Yang kelima penutup.
Sebelum kami langsungkan acara ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
Para undangan yang berbahagia
Melangkah pada acara yang kedua sambutan dari walimah sohibul hajat, dalam hal ini akan disampaikan oleh Drs. H. Aep Somantria atau yang sering kakang fadel panggil abah kumis. Kepada yang terhormat bapak Drs. H. Aep Somantria dipersilahkan.
.
.
Terimakasih kami sampaikan kepada bapak Drs. H. Aep Somantria, yang telah memberikan sambutan pada acara khitanan ini. semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi berkenan dihati para undangan sekalian.
Sekarang kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan di sampaikan oleh................
Terimakasih kami sampaikan kepada bapak.......... yang telah memimpin doa, semoga apa yang dibacanya tadi diterima dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya robal alamin.
Adapun acara yang keempat yaitu mushapahah dan makan bersama. Kami atas nama Shahibul walimah kami persilahkan para undangan yang berbahagia untuk menikmati hidangan yang telah di hidangkan mungkin dalam hidangan ini kurang berkenan dihati para undangan sekalian baik itu tempat atau yang lain-lainnya.
Kami bersama keluarga memint maaf yang sebesar besarnya dan terimakasih atas kehadiran bapa dan para undangn semua semoga kehadiran bapa pada kesempatan ini dibalas oleh allah swt.
Kami atas nama pembawa acara bila ada kurng lebihnya dalam memimpin acara pada kesempatan ini kami mohon maaf sebesar besarnya dan marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama sama.
Wallahumuafiq illa afwambittariq.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
 

seer di toong